Attīstībai draud darbaspēka trūkums

Pēc krīzes periodā Latvijas ekonomikā par galveno dzinuli kļuvusi uz eksportu vērstā ražošana, nomainot iepriekšējos gados dominējošo iekšējo patēriņu. Eksperti gan brīdina, lai arī izaugsme panākta uz ražīguma pieauguma efektu, joprojām tajā dominē lēta darbaspēka izmantošana. Lai arī pēdējos gados valsts būtiski mainījusi finansējumu, stimulējot studentus vairāk apgūt eksaktās zinātnes, aizvien nepietiekošs ir to cilvēku skaits, kas pēc pamatskolas absolvēšanas turpina mācības arodskolās. Zīmīgi, ka 20% no vispārizglītojošo skolu beidzējiem tā arī neaiziet uz augstskolām un gala rezultātā neiegūst nekādu profesiju. Eksperti norāda, ja situācija izglītībā būtiski nemainīsies, Latvija var nonākt vidēju ienākumu slazdā ar lēnu ekonomikas izaugsmi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted by: Reperis on Category: Viss