Stipendija

Lai nodrošinātu sevi ar vismaz apmierinošu dzīves standartu, daudzi studenti meklē iespējas, kā palielināt ienākumus studiju laikā. Ja mācību laiks nav pārāk piesātināts, var atļauties lūkot pēc darba, kurš netraucētu studijām, kā arī būtu kaut nedaudz saistīts ar apgūstamo specialitāti. Tomēr labi mācoties, var gūt vai nu valsts garantētu, vai nu privāto stipendiju fondu apmaksātus ikmēneša iztikas līdzekļus.

Valsts rūpējas par to, lai sekmīgākie audzēkņi varētu mācīties, apgūstot profesiju tik augstā līmenī, cik tas nepieciešams labam speciālistam. Stipendija ir valsts nodrošinājums izcilākajiem audzēkņiem. Šādas stipendijas izmaksā dažādos apmēros. Parastā stipendija valsts finansētajās augstskolās un akreditētās mācību programmās centīgiem studentiem ir 96,60 EUR no valsts kabatas bakalaura un maģistra studiju programmās, bet 113,83 EUR – doktorantūrā studējošajiem. Šīm stipendijām var pieteikties pilna laika valsts finansētās studiju vietās studējošie, un apmēram 10 % no budžeta vietu skaita tiek nodrošinātas ar šāda apmēra finanšu pabalstu.

Paralēli valsts apmaksātajām stipendijām katrā augstskolā jāinteresējas par papildu finansējumu studentam. Piemēram, Latvijas Lauksaimniecības universitāte piešķir arī vārdiskās stipendijas pilna laika gan valsts finansētam, gan par maksu studējošam jaunietim. Šo stipendiju apmērs ir līdz pat 190,- EUR. Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA) studējošo pabalsti jau izsenis ir piesaistījuši jauniešu uzmanību. Ne vienam vien tieši finansējuma apjoms bijis motivējošais faktors, lai izvēlētos studijas šajā mācību iestādē. NAA piedāvātais studentu atbalsta modelis saistīts ar stabilu atalgojumu jau studiju laikā. Karavīra alga, sākot no 470,- EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, uzturdevas kompensācija 308,76 EUR un dzīvokļa īres kompensācija 142,29 EUR mēnesī sniedz ievērojamu ieguldījumu kadetu dzīvēs, kā arī palīdz tiem pilnvērtīgi pievērsties Latvijas valsts interesēm, galvenokārt drošības ziņā, atbilstošās un nenoliedzami svarīgās profesijas apguvei.

Kā informē Valsts izglītības attīstības aģentūra, Latvijas studentiem, zinātniekiem un pasniedzējiem ir iespēja iegūt arī līdzekļus, lai studētu, pētītu, piedalītos vasaras kursos vai strādātu augstskolās ārpus savas valsts. To nodrošina Latvijas noslēgtie vairāk nekā 60 līgumi par sadarbību izglītībā un zinātnē.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted by: Reperis on Category: Viss